ESIET SVEICINĀTI!

Esiet sveicināti Ādažu vidusskolas mājas lapā!


1. septembris - Zinību diena

     Zelta sietiņš,
     Sudraba stīgas,
     Dimanta sēkliņas
     Sijājamas.

        Kurš cauri skatās

        Sietiņa acīm,

        Redz visu pasauli

        Dimantos mirdzam.

                                                                       /Rainis/

Mīļie vecāki, kolēģi, skolēni!

     Šis ir lielu notikumu un lielu personību gads. Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē.  XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Raiņa un Aspazijas gads. Un šajā mācību gadā mēs gatavosimies Ādažu vidusskolas 30 gadu jubilejai un skolas absolventu salidojumam. 

     Šogad mācības mūsu skolā uzsāks 1 250 skolēni no 1. – 12. klasei. Mūsu ir daudz, un tāpēc mums visiem jābūt draudzīgiem un izpalīdzīgiem! 

     Lai mums viss izdodas, kas iecerēts - lai izdodas sasniegt mazos un lielos mērķus! Lai izdodas saglabāt vecos draugus un atrast jaunus! Lai izdodas atrast savu skolotāju un savu mācību priekšmetu!

Dace Dumpe, direktore

 Sk. attēlus     1. septembris bildēs


  Labām domām uz skolu nākt,

         Jaunu gaitu mums visiem sākt...

   2015./2016. mācību gada sākums
1. septembrī plkst. 10:00

Pulcēšanās pie skolas

Aicinām 1.-7. klašu skolēnus ierasties skolas formā

                  8. - 12. klašu skolēnus - lietišķā apģērbā

 Veiksmīgu Jauno mācību gadu!

   Plkst. 9:45 aicinām koristus uz iedziedāšanos 324. kabinetā


Ar 2015. gada 2. martu

aicinām vecākus reģistrēt savus bērnus mācību uzsākšanai 1. klasē

pamatizglītības programmā (kods - 2101111) vai 

pamatizglītības  mazākumtautību programmā (kods - 2101121).

     Iesniegumus pieņem vidusskolas kancelejā:

          * katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00

          * piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 15.00

     Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu var nosūtīt elektroniski uz
 e-pasta adresi vidusskola@adazi.tl.lv

Iesniegums     Vecākiem

     Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ādažu vidusskolā


     Apstiprināta Ādažu vidusskolas dalība projektā "Sporto visa klase" 2015./2016. m. g.     Lasīt vairāk     LOK apstiprinājums dalībai projektā


Mēs lepojamies!     Lasīt vairāk

     Tiesības piedalīties Dziesmu un deju svētkos izcīnīja  9  deju kolektīva "Rūta" grupas, teātra sporta grupa un 5. – 9. klašu koris! 

     Svētki bildēs: * Skolēni svētkos    Gājienā

                         * Deju zīmējumi un Mežaparka estrādē

                         * Ādažnieki dejo

                                           * Teātra sports Vērmanes dārzā