ESIET SVEICINĀTI!

Esiet sveicināti Ādažu vidusskolas mājas lapā!


     15. septembrī - Informatīvais seminārs skolēniem par uzņēmējdarbības būtību un inovācijas atbalsta iespējām Ādažu vidusskolā

 Lasīt vairāk     Skat. attēlus


1. septembris - Zinību diena

     Klāt rudens, klāt jaunais mācību gads - skolā aicinoši sāk skanēt zvans.

     Gan lielie, gan mazie skolēni, rudenīgās puķes rokās cieši turot, pulcējas pie skolas, lai kāptu Zinību kalnā.

     2014./2015. mācību gadā pirmās skolas gaitas Ādažu vidusskolā uzsāka 169 pirmās klases skolēni.

     Ir uzsākts jauns dzīves etaps, kuru pavada jaunas apņemšanās un cerības.

 Skat. attēlus


  Labām domām uz skolu nākt,

         Jaunu gaitu mums visiem sākt...

   2014./2015. mācību gada sākums
1. septembrī plkst. 10:00

Pulcēšanās pie skolas

Aicinām 1.-7. klašu skolēnus ierasties skolas formā

                  8. - 12. klašu skolēnus - lietišķā apģērbā

 Veiksmīgu Jauno mācību gadu!

plkst. 9:45 aicinām koristus uz iedziedāšanos I stāva aplī


ĀDAŽU VIDUSSKOLA

IR SKOLA TAVAI TURPMĀKAJAI

IZGLĪTĪBAI, IZAUGSMEI UN IZPAUSMEI

Ar 2014. gada 6. maiju aicinām reģistrēties mācību uzsākšanai 10. klasē

Lasīt vairāk

Iesnieguma veidlapas


VAI JŪSU ĢIMENĒ AUG NĀKAMAIS PIRMKLASNIEKS?

„Mēs Tevi gaidām skolā! Mēs ne tikai mācāmies, bet arī sportojam, dziedam un dejojam! Mēs pētām dabu un runājam angliski!”

Ar 2014. gada 3. martu aicinām vecākus reģistrēt savus bērnus mācību uzsākšanai 1. klasē

Iesniegums

Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē


     Skolas formu pamatskolas skolēniem 2014./2015. mācību gadam iespējams iegādāties internetā - www.elmosa.lv    Lasīt vairāk     Prezentācija

"ELMOSA" vēstule vecākiem

     Jauno Skolas formu iespējams apskatīt pie skolas sekretāres.


Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība aicina atbalstīt
skolas observatorijas atjaunošanu
     Lasīt vairāk