ESIET SVEICINĀTI!

Esiet sveicināti Ādažu vidusskolas mājas lapā!


Labo darbu nedēļa 2014

     Labo darbu nedēļā aktīvi iesaistījās visi skolas skolēni veicot labos darbus gan kopā, gan individuāli:  1.a klase   1.b klase   1.c klase  1.d klase  1.e klase   1.g klase   1.l klase   2.a klase   2.b klase   2.c klase   2.d klase   2.e klase   2.g klase   3.a klase   3.b klase   3.c klase   3.d klase   3.e klase   3.g klase   4.a klase   4.b klase   4.c klase   4.d klase   4.e klase   5.a klase   5.b klase   5.c klase   5.d klase   5.e klase   5.g klase   6.a klase   6.b klase   6.c klase   6.d klase   6.e klase   7.a klase   7.b klase   7.c klase   7.d klase   7.e klase   8.a klase   8.b klase   8.c klase   8.d klase   9.a klase  9.b klase   9.d klase   10.a klase  10.b klase  11.a klase  11.b klase  12.a klase


LTV erudīcijas spēlē „Gudrs, vēl gudrāks"

     14. oktobrī Ādažu vidusskolas 7.c klases skolēns Kristaps Bareika piedalījās LTV erudīcijas spēlē "Gudrs, vēl gudrāks", ieguva 1.vietu un izcīnija iespēju piedalīties finālspēlē. Apsveicam!

     Spēli tiešraidē varēs vērot LTV1 14. novembrī pirms Panorāmas.

 Lasīt vairāk     Skat. attēlus


Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!

     Vairosim prieku un labestību caur labiem darbiem, vienlaicīgi veicinot arī palīdzēšanas kultūru Latvijā. Rūpēsimies par dzīvniekiem, līdzcilvēkiem, atbalstītīsim viņus, izdarīdim kādu labu darbu, pateiksim labu vārdu, kas bieži vien kādam ir svarīgāk nekā mums šķiet. Iesaistīsimies  "Labo darbu nedēļā 2014"!


     7. oktobrī - Mārketinga un iedvesmas seminārā skolu jauniešiem "Uzdrīkstēties uzvarēt!"     Lasīt vairāk     Par semināru     Skat. attēlus


Mēs esam līdzīgi kokiem,

bet dzīvojam ne ar lapām,

kas krīt,

dzīvojam ar pumpuriem

un ar ziediem,

ar domām,

ko labu paveiksim rīt.

                           /K. Apškrūma/

   Vissirsnīgākie sveicieni Skolotāju dienā!

 Skat. attēlus


Dzejas dienu noslēgums 2. oktobrī

     * Dzejas krājumu izstāde - konkurss     Skat. attēlus     Apbalvošana

     * Dzejas lasījumi     Skat. attēlus

     * Tikšanās ar rakstnieku Aivaru Kļavi     Skat. attēlus


     1. oktobrī - Skolas izteiksmīgās runas konkurss "Ozolzīles" latviešu valodā

 Skat. attēlus     Apbalvošana

 


   30. septembrī Eiropas klubs “Mazie eiropieši” piedalījās starptautiskajai ANO miera dienai veltītajā koku stādīšanas akcijā. Akcija mūsu skolā noritēja jau desmito  reizi.

 Lasīt vairāk     Skat. attēlus


Olimpiskā diena 2014

     26.septembrī visā pasaulē ar dažādām sportiskām aktivitātēm tika atzīmēta "Olimpiskā diena 2014". Arī Ādažu vidusskolas skolēni šodien uz skolu nāca sportiskā noskaņojumā, jo pirmo reizi visi kopā pie skolas veicām rīta vingrošanu. Pēc rīta vingrošanas notika dažādas sacensības: stafetes, "Tautas bumba", ''Strītbols", "Tīkla bumba", "Minifutbols", "Minihandbols". Gandarīti bija visi dalībnieki, jo pēc sportiskajām aktivitātēm saņēma SOK 2014. gada sertifikātus un kliņģerus.

 Skat. attēlus


COMENIUS projekts Mūzikls „GoEurope”

Projekta realizācijas vizīte Ādažu vidusskolā 22.09.-26.09.   Skat. info

   * 22. septembrī - Viesu ierašanās Port Hotel Ādaži

   * 23. septembrī - Tikšanās ar skolas direktori, pašvaldības pārstāvi, skolas prezentācija, koncerts     Skat. attēlus    Ekskursija     Baloni

   * 24. septembrī - Mēģinājumi  Skat. attēlus

   * 25. septembrī - Ģenerālmēģinājums  Skat. attēlus

   * 25. septembrī - Konkurss  Skat. attēlus

      Skolēni par projekta relizācijas vizīti

                                                 Skolotāja V. Baltgaile par projekta relizācijas vizīti


Eiropas valodu diena

     Mūsu skolā Eiropas valodu diena tika atzīmēta 24. septembrī. Šoreiz mēs bijām lieli ieguvēji, jo pie mums viesojās skolēni un viņu skolotāji no 5 valstīm. Izmantojot Comenius projekta dalībnieku atsaucību, mēs varējām novadīt valodas stundu 5 svešvalodās. Stundu vadīja skolēni no Vācijas, Slovākijas, Polijas, Turcijas un Itālijas. Mūsu 12.a klase uzņēmās katras delegācijas vadību, 11.a klase pasākuma norisi filmēja, bet 5.-9. skolēni varēja iemācīties pamatvārdus itāļu, vācu, poļu, slovāku un turku valodā.

 Lasīt vairāk     Skat. attēlus


     15. septembrī - Informatīvais seminārs skolēniem par uzņēmējdarbības būtību un inovācijas atbalsta iespējām Ādažu vidusskolā

 Lasīt vairāk     Skat. attēlus


     12. septembrī - Skolas kross

     Lai arī brīžiem smidzināja lietutiņš, skolas krosam tas īpaši netraucēja, jo kā skolēni apliecināja "Neesam jau no cukura!"


1. klašu skolēnu viesošanās pie skolas direktores

     Pavēries asteru, īrisu un gladiolu aizkars, sācies skolas cēliens. Nemanot aizritējusi pirmā jaunā mācību gada nedēļa. Nedēļa, kurā jaunam dienas ritmam jāpārkārtojas un jāpielāgojas katram skolēnam. Vislielākās pārmaiņas šī nedēļa ienes 1. klašu skolēnu dzīvē. Savstarpēja iepazīšanās ar saviem jaunajiem klases biedriem, klases audzinātāju un priekšmetu skolotājiem. Skolēni mācās sadarboties, veido savas klases vizītkarti un ļoti gaida viesošanos pie direktores.

     5. septembrī visu 1. klašu kolektīvi, pēc savstarpējas iepazīšanās, kopā ar direktori fotogrāfējās pie skolas karoga. Prieku skolēniem sagādāja arī direktores dāvaniņa- grāmatzīme.

 Skat. attēlus


1. septembris - Zinību diena

     Klāt rudens, klāt jaunais mācību gads - skolā aicinoši sāk skanēt zvans.

     Gan lielie, gan mazie skolēni, rudenīgās puķes rokās cieši turot, pulcējas pie skolas, lai kāptu Zinību kalnā.

     2014./2015. mācību gadā pirmās skolas gaitas Ādažu vidusskolā uzsāka 169 pirmās klases skolēni.

     Ir uzsākts jauns dzīves etaps, kuru pavada jaunas apņemšanās un cerības.

 Skat. attēlus


  Labām domām uz skolu nākt,

         Jaunu gaitu mums visiem sākt...

   2014./2015. mācību gada sākums
1. septembrī plkst. 10:00

Pulcēšanās pie skolas

Aicinām 1.-7. klašu skolēnus ierasties skolas formā

                  8. - 12. klašu skolēnus - lietišķā apģērbā

 Veiksmīgu Jauno mācību gadu!

plkst. 9:45 aicinām koristus uz iedziedāšanos I stāva aplī


Papildināts sporta inventārs

     Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā par sporta inventāra iegādi tika apstiprināts Ādažu novada domes iesniegtais projekts „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”.

     Projekta konkursa ietvaros tika iegādāti vingrošanas paklāji, vingrošanas soli, līdzsvara baļķis (zemais), vingrošanas siena, līdzsvara dēļi un cita veida mazais sporta inventārs.

 Lasīt vairāk    Skat. attēlus


Vasaras nometne - GLOBE

     Šī gada augustā viesu mājās „Kraukļi” notika ļoti aizraujoša un izglītojoša nometne jaunajiem dabas pētniekiem. Šajā nometnē bija arī četri Ādažu vidusskolas skolēni no 9.b klases - Ričards Everts, Edvards Mucenieks, Dinija Želve un Arleta Paula Bulāne. Kopā ar skolēniem bija ģeogrāfijas skolotāja Māra Balode. Nometne ilga sešas dienas,  un visi tās dalībnieki ieguva pieredzi visam mūžam.

Lasīt vairāk    Skat. attēlus


ĀDAŽU VIDUSSKOLA

IR SKOLA TAVAI TURPMĀKAJAI

IZGLĪTĪBAI, IZAUGSMEI UN IZPAUSMEI

Ar 2014. gada 6. maiju aicinām reģistrēties mācību uzsākšanai 10. klasē

Lasīt vairāk

Iesnieguma veidlapas


VAI JŪSU ĢIMENĒ AUG NĀKAMAIS PIRMKLASNIEKS?

„Mēs Tevi gaidām skolā! Mēs ne tikai mācāmies, bet arī sportojam, dziedam un dejojam! Mēs pētām dabu un runājam angliski!”

Ar 2014. gada 3. martu aicinām vecākus reģistrēt savus bērnus mācību uzsākšanai 1. klasē

Iesniegums

Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē


     Skolas formu pamatskolas skolēniem 2014./2015. mācību gadam iespējams iegādāties internetā - www.elmosa.lv    Lasīt vairāk     Prezentācija

"ELMOSA" vēstule vecākiem

     Jauno Skolas formu iespējams apskatīt pie skolas sekretāres.


Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība aicina atbalstīt
skolas observatorijas atjaunošanu
     Lasīt vairāk