Vārda dienu svin: Mihails, Miķelis, Mikus, Miks, Miģelis / 29.09.2023

booked.net

Jaunumi

Atkarības profilakses programmas “UNPLUGGED” pilotēšana – pirmā nodarbība 17. decembrī 7.e klases skolēniem

unpluggedŠajā mācību gadā Ādažu vidusskola uzsāka dalību starptautiski īstenotas skolu atkarības profilakses programmas “Unplugged” pilotēšanā. Pilotēšanas mērķis ir adaptēt programmu īstenošanai Latvijā, veicināt pierādījumos balstītas programmas darbības īstenošanu un integrēšanu mācību saturā, kas novērstu vai attālinātu atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanu 12-14 gadus vecu skolēnu vidū.
Lai īstenotu projektu, skolas sociālā pedagoģe Rita Iesalniece piedalījās 2 dienu pedagogu apmācības programmā, apguva prasmes un iemaņas programmas realizācijai, ieguva mācību materiālus. Sadarbībā ar 7.e klases audzinātāju Daci Skuju, šajā mācību gadā tiks veikta pilotprojekta realizācija Ādažu vidusskolā, lai nākošajā - 2022./2023. mācību gadā, pēc nepieciešamības, nodarbības varētu organizēt un vadīt 6. – 8. klašu skolēniem.
Profilakses programmai skolā ir liela nozīme atkarības risku mazināšanā. Jaunieši bieži uzsāk atkarību izraisošas aktivitātes nepārdomājot to sekas. Jo agrāk jaunieši uzsāk atkarību izraisošo vielu lietošanu, jo augstāks ir risks, ka mūža laikā var izveidoties atkarība no tām. Risks jauniešu vidū ir augsts – pirmā cigarete un glāze alkoholiskā dzēriena Latvijas skolēnu vidū visbiežāk tiek pamēģināta 13 gadu vecumā vai agrāk, bet narkotikas – 15 gadu vecumā. Programma aptver lielākās atkarību izraisošo aktivitāšu grupas un izpaužas kā apmācības jauniešiem.
Programmu “Unplugged” veido 12 nodarbības. Nodarbībās iekļauti jautājumi, kas ietver kritiskās domāšanas, lēmumu pieņemšanas, radošās domāšanas, efektīvas komunikācijas, savstarpējo attiecību, empātijas un citu prasmju un iemaņu attīstīšanu 12-14 gadus veciem jauniešiem. Programmas mērķis ir novērst vai attālināt atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanu šajā jauniešu vecuma grupā. Programmā ietvertās aktivitātes balstītas sociālās ietekmes modelī (sniegtā informācija un paredzamās darbības nav pamācošas, norājošas). Programma ir interaktīva, papildināta ar sociālo prasmju elementiem un uzskatiem par normām, vērtībām.
Paralēli 12 nodarbībām, programmas pilotēšanā iesaistīto skolēnu vecākiem būs iespēja apmeklēt darbnīcas, kurās apskatīs pusaudžu vecākiem aktuālus jautājumus. Tiks attīstītas un stiprinātas vecāku prasmes komunicēt un kopīgi risināt dažādus pusaudžu vecumposmam būtiskus jautājumus.

Ādažu vidusskola

Reģ. Nr. 4313901280

Gaujas ielā 30, Ādažos,

Ādažu novadā, LV – 2164

T: 67996165; F: 67996276

e-pasts: skola@adazuvidusskola.lv

Skolas mājas lapa:

www.adazuvidusskola.lv

T: 67996248; M: 26069408

 e-pasts: anita.milanceja@adazuvidusskola.lv

Piekļūstamības paziņojums
Simbols e

e-adrese

Search